wydobycia roślinach marihuany z tych części resztek

Únor 13, 2014
in Category: urodzaj
3956 0

Porozmawiajmy o ścinkach i wszystkich dobrych rzeczach

Jedną z zalet bycia hodowcą jest ilość materiału i liści pozostałych po mani­curowaniu Twoich zbiorów i otrzyma­niu perfekcyjnych pączusiów. Hodowcy na całym świecie prześcigają się w wymyślaniu twórczych sposobów na przerobienie tych resztek po przycię­tych szczytach na pożądany produkt. Zazwyczaj dostęp do tych nadwyżek wymaga bycia hodowcą lub znajomo­ści z nim. Twoja zdolność robienia smakołyków i haszu z tych rzeczy/ odpadków może sprawić, że staniesz się ulubioną osobą w kręgu przyjaciół. Istnieje wiele opcji co można z nimi zrobić, a niektóre z nich zajmują tylko kilka minut czasu. Naprawdę nie ma usprawiedliwienia dla jakichkolwiek przycinek kończących w koszu.

Pożądane kannabinoidy, które znajdzie­my w roślinach marihuany są najbardziej skoncentrowane w dojrzałych kwiatach, ale są obecne również w obfitych ilo­ściach w liściach (a nawet w niewielkich ilościach w łodygach). Przy użyciu metod wydobycia z tych części „resztek“ jesteśmy w stanie produkować słodycze, nalew­ki, hasz, pieczywo, oleje, płyny itp. (cały czas kontrolując smak i moc tych sma­kołyków). Kreatywność kwitnie na tym polu, jak widać po obfitości receptur i instrukcji wideo dostępnych online. Tutaj będę dzielić się niektórymi z najbardziej popularnych wskazówek na temat tych technik ekstrakcji.

Przejdźmy najpierw do rzeczy technicz­nych, aby mieć je z głowy. Konopie Northern Light używane do produkcji nalewek i innych spożywczych artykułów wymagają dekarboksylacji. Większość ludzi nie jest biegła w chemii organicznej, więc przedstawię tutaj podstawy jednej z naj­starszych reakcji nauki bio. THCA (kwas tetrahydrocannabinoidowy) stanowi prekursor biosyntezy THC (tetrahydro­kanabinolu). Znajdziemy go w obfitości w uprawianej i zebranej marihuanie. Porównajmy to z tym, że bardzo mało kannabinoidu THC znajduje się w rosną­cych lub zbieranych roślinach. Badania wykazały, że THCA działa ochronnie na mózg i przeciwzapalnie ale nie daje psy­choaktywnego efektu, który sprawia, że czujesz się ‘na haju’ jak po THC.

Dekarboksylacja występuje gdy kwasy karboksylowe tracą atom węgla z łań­cucha węglowego dzięki skutecznemu uwalnianiu dwutlenku węgla (CO2), a tym samym konwertowaniu THCA w THC. Dzieje się to w sposób naturalny (ale bardzo, bardzo powoli) podczas pro­cesu suszenia, może to trwać wiele lat zanim zakończy się konwersję THCA do THC w ten sposób. Na szczęście źródła ciepła lub płomień powoduje dekarbok­sylację szybko – co wyjaśnia, dlaczego palenie (prawdopodobnie najbardziej powszechnie preferowana metoda kon­sumpcji) pozwala nam na kontakt z prze­budowanym THC (oczywiście jego skutki wszyscy znamy i kochamy). Konwersja ta występuje również wtedy, gdy konopie ogrzewamy dla pozyskania produktów takich jak nalewka lub masło.

Zacznijmy od najbardziej oczywistego wykorzystania naszych odpadów – robie­nia haszyszu. Istnieje kilka różnych spo­sobów, aby uzyskać hasz jako produkt końcowy, ale najczystszą i najbardziej sku­teczną metodą jest używana do ekstrak­cji na zimno „bubble hash”. Nazywa hasz ‚Bubble‘ (bąbelkowym) ponieważ staf o wysokiej czystości, gdy jest pogrzewany i wędzony, puszcza bańki przy paleniu.

Ekstrakcja na zimno – „Bubble hash” jest robiony za pomocą ekstrakcji na zimno, sporządzonej przy użyciu zwykłego lodu lub suchego lodu. Podstawą tej metody jest zamrożenie żywicznych gruczołów produkujących THCA (trichromy), które pozostały na odpadzie, a następnie strzą­śnięcie ich z liści. Następnie należy zebrać je na bardzo cienkim ekranie mikronów lub przy użyciu zestawu różnych ekranów o różnej wielkości mikrona, co pozwala na największe wydobycie. Po wysuszeniu będzie zostaniesz z czystymi, wydobytymi włoskami stopionymi ze sobą.

Rozpocznij umieszczając materiał w zamrażarce przez co najmniej dwie godziny w celu przyspieszenia procesu krzepnięcia. Ta procedura wymaga lodu, wody, zestawu toreb z ekranem mikro­nów (worki bąbelkowe) oraz pojemnika, który jest dopasowany do wielkości torby. Można to robić z tak wieloma torbami jak chcesz, minimum dwoma: jedna dla materiału i jedna dla ekstraktu. Używam zestawu czterech 5-litrowych worków pęcherzykowych, a więc mój pojemnik do ekstrakcji to 5-litrowy pojemnik z two­rzywa sztucznego. Połącz wiadro z torba­mi. Najmniejszy mikron przechodzi jako pierwszy rozmiar, większy mikron jako następny i tak dalej. Torba o największych mikronach zatrzyma

Contact Me popularny Social
 
Thank you! Your message has been submitted to us.
×
×
×