Koniec polskiego eksperymentu? Wolnych Konopi!

Únor 13, 2014
in Category: Z KRAJU I ZE ŚWIATA
1498 0

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o pierwszym polskim badaniu naukowym dotyczącym palaczy marihuany. Cieszyliśmy się przed­wcześnie: instytut naukowy najechała policja. W związku z nalotem na legalną plantację zostali zatrzymani pracownicy BioInfoBanku, a także pomagający im aktywiści Wolnych Konopi.

Zbiory konopi zostały skonfiskowane. W naszym kraju nawet naukowcy muszą się tłumaczyć ze swojej działalności.

Poznański BioInfoBank chciał legalnie udo­stępniać marihuanę w ramach prowadzo­nego eksperymentu naukowego. Od lute­go w okolicach Pruszcza Gdańskiego pro­wadzona była legalna i nadzorowana plan­tacja. Eksperyment może jednak nie dojść do skutku. 30 października na plantację wkroczyła policja. W ostatnim czasie osoby opiekujące się plantacją wystąpiły o pozwolenie na przeprowadzenie zbioru. Rośliny były już w trakcie suszenia. Wtedy na zarejestrowaną plantację przyjechała policja.

Zatrzymanie zbiorów stawia pod znakiem zapytania rozpoczęcie eksperymentu. Tymczasem zapisy testerów miały rozpo­cząć się w najbliższych tygodniach – zainte­resowanie było duże.

Aktywiści Wolnych Konopi nie są pracownikami BioInfoBanku, ale są związani z ekspery­mentem. „Naukowcy poprosili naszą orga­nizację, abyśmy zała­twili plantatora, który potrafi uprawiać rośliny, bo oni nie potrafią tego zro­bić. Został zatrudniony jako pra­cownik naukowo-techniczny”, wyjaśnia Jakub Gajewski z WK. Bezpośrednio na plantacji zatrzymana została jedna osoba.

Dodatkowo na ulicach Gdańska policja namierzyła Jędrzeja Sadowskiego, prawnika Wolnych Konopi i koordynatora projektu badawczego BioInfoBanku. W najbliższym czasie poznański BioInfoBank ma wysto- sować oficjalne oświadczenie o przyszłości eksperymentu i wydarzeniach z 30 paździer­nika. Firma ta w 2009 roku otrzymała statuet­kę Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „mały przedsiębiorca“. Pomorska policja twierdzi, że interwencja wynikała z zawiadomienia złożonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Z informacji zebranych przez GIF wynikało, że istnie­je podejrzenie, iż zlokalizowana tam firma wytwarza środki odurzające bez stosow­nych zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności. W interwencji brali udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz eksperci policyjne­go laboratorium kryminalistycznego.

Pomorscy funkcjonariusze nie odnoszą się do licznych zarzutów stawianych pod ich adresem przez Wolne Konopie. WK mówią o bezzasadnym, podstępnym zatrzyma­niu i reżyserowaniu nagrań z zatrzymania, psychicznym znęcaniu się i pogwałceniu zasad demokratycznego państwa. „Czy było to zamówienie polityczne czy może działa­nie grup przestępczych? W tym wypadku skłaniamy się ku tej drugiej opcji”, pisze Jakub Gajewski na stronach internetowych WK. „Nasi adwokaci w swoich dotychcza­sowych karierach nigdy nie spotkali się z takim natężeniem złej woli, bezczelności i wrogości wobec nich i zatrzymanych”. Z kolei Leszek Rychlewski, prezes poznań­skiego BioInfoBanku wyjaśnił „Głosowi Wielkopolskiemu“, że uprawa konopi indyj­skich przez jednostki naukowe nie wymaga zezwolenia GIF. BioInfoBank, który zajmuje się projektami naukowymi z zakresu infor­matyki i biotechnologii, chciał zaprosić do kilkuletniej współpracy grupę palaczy mari­huany. Instytut zamierzał przeprowadzić szereg badań z zakresu neuropsychologii. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Bioetyczna działająca przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a założeń inicjaty­wy nie kwestionowały wojewódzkie inspek­toraty farmaceutyczne.

Ten „sukces” policji nie ma teraz oczywiście zbyt wielu ojców. Nikt nie chce się przyznać do wydania polecenia aresztowania nauki i postępu. GIF i inni urzędnicy zrzucają teraz na siebie odpowiedzialność. A jeszcze nie­dawno cieszyliśmy się razem z WK z inicja­tywy pisząc: „Chcesz legalnie zapalić trawki bez opuszczania ukochanego kraju? Oto pierwsza taka możliwość w Polsce!”.

Incoming search terms:

  • bioinfobank
bioinfobank

Incoming search terms:

  • bioinfobank
Contact Me popularny Social
 
Thank you! Your message has been submitted to us.
×
×
×